Als je klaar bent om een freelancer in te huren, raden we je aan eerst contact op te nemen met de freelancer om ervoor te zorgen dat deze precies kan leveren wat je wilt op het moment dat je het nodig hebt.

Contact opnemen met een freelancer:

  1. Nadat je bent ingelogd, klikt u op de listing van de freelancer die je wilt inhuren.
  2. Klik op de knop CONTACT naast de profielfoto van de freelancer.
  3. Stel jezelf voor aan de freelancer en geef zeer beschrijvende details over je project, zoals: projectbeschrijving, specifieke instructies, relevante bestanden en budget.
  4. Klik op BERICHT VERZENDEN wanneer je klaar bent om contact op te nemen met de freelancer.

Heeft u het antwoord gevonden?